Autoservis Barták

Horní Úlehla 43, Olomouc-Droždín Tel: +420 585 383 527

Servis Klimatizací

Zapáchající klimatizace a její dezinfekci:

Zdrojem zápachu jsou bakterie, nebo plísně. Studenější teploty na výparníku vedou ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, což spolu s kontaminací z okolního prostředí, jsou ideální životní podmínky pro celou řadu mikroorganismů. Navíc jsou tyto mikroorganismy vháněny ventilátorem do kabiny a následně vdechovány posádkou vozidla. Z těchto důvodů se doporučuje dezinfekce výparníku alespoň 2x ročně a to před letní sezonou a krátce po ní. K tomuto účelu používáme ultrazvukový rozprašovač Würth Evapomat a desinfekční prostředek Wynn´s Aircoclean. Pro silně znečištěné klimatizace používáme pěnovou dezinfekci která odplaví velké nečistoty z výparníku přes odtokový kanál a po několika dnech doproučujeme opakovat čištění pomocí ultrazvuku. Pouze tímto způsobem lze vydezinfikovat kompletně celý systém rozvodu vzduchu ve vozidle. Součástí péče o klimatizaci je také pravidelná výměna kabinového/pylového filtru a vyčištění odtoků kondezátu klimatizace minimálně jednou ročně. Jako prevenci proti zapájící klimatizaci lze doproučit několik minut před ukončením jízdy vypnout klimatizaci a tím nechat výparník vysušit.

Takto může vypadat zanedbaná údržba klimatizace:  

Airbox klimatizace Renault Espace před čištěním...

Po vyčištění a dezinfekci pěnou:

U takto znečištěného výparníku nelze již nikdy očekávat naprostou čistotu. Zde by pomohla jedině výměna, která je ale velice pracná a finančně náročná.

 

 

Údržba chladícího okruhu klimatizace:

Vzhledem k tomu, že systém klimatizace pracuje při velkých změnách teplot a tlaku, tak veškeré součásti a těsnění jsou tímto extrémně namáhány. Žádná klimatizace není 100% těsná. Chladivo uniká i přes stěny hadic, nebo těsnění kompresoru. Výrobci automobilů uvádějí možný unik chladiva i 20% za rok. Může se tedy stát, že během dvou let může být klimatizace kvůli nedostatku chaldiva zcela nefunkční. Z tohoto důvodu doporučujeme regenraci a kontrolu hmotnosti chladiva pravidelně každý rok a výměnu vysoušecího filtru 1x za 3 roky. Tímto zajistíme optimální podmínky pro správnou funkci klimatizace.  Údržba probíhá následovně:

  • Odsátí starého chladiva s olejem a jeho zvážení
  • Vakuace min. 30min
  • Naplnění okruhu chladivem a novým olejem
  • Zkouška funkce klimatizace
  • Kontrola těsnosti systému

V případě zjištění netěsnosti okruhu se v současnosti používá několik metod na odhalení místa úniku. Jednou z nejčastěji používaných je aplikace detekční kapaliny do okruhu klimatizace a za pomoci UV lampy a speciálních brýlí provést pohledovou zkoušku všech komponentů a vedení.